CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ HẬU MÃI TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỒNG TÂM

Cảm ơn bạn đã mua các sản phẩm từ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Đồng Tâm hoặc các chi nhánh của chúng tôi (sau đây gọi là “Sản phẩm” và “Đồng Tâm”). Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo hành & hậu mãi này.

Chính sách Bảo hành & Hậu mãi này chỉ áp dụng cho người mua là người tiêu dùng và mua Sản phẩm từ Đồng Tâm hoặc đơn vị bán được ủy quyền.

Phạm vi bảo hành:

Sản phẩm của bạn được bảo hành trong khoảng thời gian như được liệt kê dưới đây kể từ ngày mua đối với các khiếm khuyết về vật liệu, tay nghề và đối với sự không phù hợp, hoặc thời gian bảo hành dài hơn có thể áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong điều kiện sử dụng bình thường theo hướng dẫn sử dụng. Trách nhiệm duy nhất của Đồng Tâm theo Chính sách Bảo hành & hậu mãi này được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm bị lỗi hoặc không phù hợp do người bán hoặc người mua được ủy quyền trả lại, tùy theo lựa chọn của người tiêu dùng. Nếu Sản phẩm bị lỗi hoặc không phù hợp không thể sửa chữa hoặc thay thế hoặc các biện pháp khắc phục không thể thực hiện hoặc không tương ứng, người tiêu dùng sẽ được giảm giá mua hoặc chấm dứt hợp đồng và hoàn trả đầy đủ giá mua.

Thời gian bảo hành miễn phí:

Xem trên tem bảo hành sản phẩm

Phạm vi không bảo hành:

● Nhãn mác, mã Sản phẩm ban đầu đã bị thay đổi, thay thế, bị rách hoặc bị mất; Số mẫu sản phẩm và/hoặc mã Sản phẩm không đồng nhất với Sản phẩm; ● Thời hạn bảo hành đã hết theo Chính sách Bảo hành & hậu mãi này hoặc hợp đồng đã giao kết với khách hàng hoặc nếu không cung cấp được bằng chứng mua hàng; ● Sự cố hoặc hư hỏng do người dùng không sử dụng, bảo trì hoặc chăm sóc Sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng; ● Trục trặc hoặc hư hỏng là do việc sửa chữa được thực hiện bởi một tổ chức hoặc cá nhân không đúng thẩm quyền; ● Sự cố hoặc hư hỏng do tai nạn, nguyên nhân bất khả kháng hoặc do con người.