Chính Sách Bảo Mật Của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Đồng Tâm

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Đồng Tâm (Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nga, Mã số thuế: 3703131770) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua website https://quatdongtam.com.

  1. Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập và Lý Do Thu Thập

Bình Luận: Khi bạn để lại bình luận trên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent từ trình duyệt của bạn để chống spam.

Tải Lên Hình Ảnh: Nếu bạn tải lên hình ảnh, vui lòng không bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) vì người khác có thể tải xuống và giải mã dữ liệu vị trí từ hình ảnh.

Cookies: Khi bạn để lại bình luận, bạn có thể chọn để lưu thông tin trong cookies để không cần nhập lại thông tin mỗi lần bình luận. Chúng tôi cũng sử dụng cookies khi bạn đăng nhập và chỉnh sửa hoặc xuất bản bài viết.

Nội dung Nhúng từ Website Khác: Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nếu bạn tương tác với nội dung nhúng, nó sẽ hoạt động như thể bạn đang truy cập trang web nhúng đó.

  1. Chia Sẻ Dữ Liệu

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu từ pháp luật hoặc cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

  1. Bảo Quản Dữ Liệu

Chúng tôi lưu trữ bình luận và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có quyền xem, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

  1. Quyền Hạn Của Bạn

Nếu bạn có tài khoản hoặc đã để lại bình luận trên trang web này, bạn có quyền yêu cầu xem và xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa mọi dữ liệu cá nhân của bạn, trừ các dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

  1. Dữ Liệu Của Bạn Được Gửi Đến Đâu

Các bình luận của khách có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email tới info@quatdongtam.com hoặc gọi đến 0983670448.